Go de Graaf

Go de Graaf

Beroepsnaam: Go de Graaf

Geboren:  1945 te Brakel als Gosewina Bernarda van den Bosch

Opleiding: 1963-1967 textiel en tekenen te Rotterdam (Windroos)

Woonde en werkte o.a. In Leerdam, Heerhugowaard, Alkmaar, Gorinchem, Culemborg.

 

Vanaf 1972  beroepsmatig werkzaam als beeldend kunstenaar.

Begint met textielapplicaties, figuratief. Na verloop van tijd  worden kleur en vorm belangrijker dan figuratie.

Na 1983 maken de textielapplicaties plaats voor  schilderen en tekenen en vallen de werken onder de constructieve richting te scharen.

Vanaf ± 2012 vormt fotografie de hoofddiscipline.

Naast het schilderen en de fotografie worden af en toe, eigenhandig cassettes, boekjes, mapjes in kleine oplagen gecreëerd; in het begin in zeefdruk, later met behulp van andere drukvormen of in combinatie met lijntekeningen. Soms wordt beeld gecombineerd met eigen tekst. Vanaf 2011 worden  ook fotoboeken over specifieke onderwerpen toegevoegd.

 

Toelichting:

Een werkbezoek (± 1966)  aan de textielkunstenaar Wim Schenk, de vrijheid die hij zich neemt geeft een belangrijke push. Vanaf die tijd volgt materiaalonderzoek en de eerste kleden ontstaan.

Leerdam (1967-1976), Heerhugowaard (1976-1983) :

Begin zeventiger jaren ontwikkelt  zich een eigen manier van materiaalgebruik.  De onderwerpen zijn natuurgebonden: planten, schelpen, kikkers, vlinders, appels. Alles heel sterk uitvergroot. Vlak en lijn gaan een steeds grotere rol spelen. Dit komt vooral tot uitdrukking in een serie dozen. De laatste wandkleden (begin jaren ’80) zijn geïnspireerd op de beweging van riet en het ritme van lijnen, denkend aan de werking van een computer.

Alkmaar ( 1983- 2002), Gorinchem (2002-2010):

Om de werking van lijn, vlak en kleur beter uit te kunnen diepen wordt gezocht naar andere disciplines. In het Grafisch Atelier Alkmaar volgt scholing in de zeefdruktechniek hetgeen goed aansluit bij een constructieve werkwijze. De textielapplicaties maken definitief plaats voor schilderen en grafiek.

Hoewel in deze volgende periode constructie, lijn en vlak  de basis vormen  blijft de natuur, met name  rivierenlandschap en het licht  altijd op de achtergrond aanwezig.  Dit komt  tot uitdrukking in het kleurgebruik. Vrijwel nooit wordt gebruik gemaakt van felle kleuren. De verf wordt vermengd met  marmerpoeder om de terugkaatsing van het licht diffuus te maken. De composities zijn meestal opgebouwd uit rechthoeken en vierkanten en staan vaak los op de achtergrond. Ook wordt  een periode gebruik gemaakt van ovalen en cirkels. De kleur die de vorm krijgt toegewezen bepaalt de ‘aanwezigheid’ van de vorm: hard kaatsend of juist wegzinkend.

Vanaf 2007 worden de mogelijkheden van het vierkant uitgediept. Dit leidt tot een serie  ritmische schilderijen. Op diverse manieren worden schuin afgesneden vierkanten naast elkaar geplaatst. De verschillende kleurcombinaties bepalen hoe het  ritme wordt “gelezen”.

In dezelfde periode wordt ook een reeks tekeningen gemaakt, alle gebaseerd op een zelfde  grondverdeling waarop  steeds weer een ander lijnenspel wordt blootgelegd.

Culemborg (vanaf 2010) :

Na verhuizing naar Culemborg brengt de onrust rondom de uiterwaarden en een daaruit voortvloeiend fotografisch project  de prioriteit voor het gebruik van de camera als uitdrukkingsmiddel teweeg. Fotografie biedt de mogelijkheid de omgeving “ingedikt” te zien. De toeschouwer met andere ogen naar zijn leefgebied te laten kijken.

Tevens bevat de fotografie, naast de vastleggende functie ook een belangrijke  nieuwe uitdaging voor De Graaf: Natuur en architectuur bieden een spel van lijnen, schaduwen, vlakken, herhaling, ritme. De elementen waarmee zij zich al decennia bezig houdt. De fotografie  kan als beeldend middel gebruikt worden.  Anders dan bij schilderen en tekenen (waar de beelding op een leeg oppervlak tot stand komt ) ontstaat bij fotografie de beelding door een combinatie van hetgeen door de lens zichtbaar is en de keuze voor een bepaalde afsnede, een bepaald ritme, een licht-schaduweffect.

De beeldende werking van de foto wordt door gebruikmaking van die effecten  versterkt .

Zwart-wit fotografie vormt nu een belangrijk aspect binnen het  oeuvre van De Graaf. Door haar manier van kijken en fotograferen probeert ze het onderwerp los te maken uit de oorspronkelijke context. Dat leidt tot abstracte beelding  en  een andere blik op het alledaagse.

 

Nevenactiviteiten:

1967-1976  onderwijs beeldende en textiele vakken.

1977-1983  organisatie tentoonstellingen raadhuis Heerhugowaard.

1987-1995  beheersfunctie Grafisch Atelier Alkmaar en organisatie tentoonstellingen grafiek.

1984-1996  Bestuurslid Alkmaarse Kunstenaars vereniging

1995           organisator atelierroute Alkmaar

1996-2002 Plaatsvervangend lid welstandscommissie Alkmaar

         Art-Room ( organisatie tentoonstellingen-concrete kunst)

2002-2010 Havendijk 80 (organisatie tentoonstellingen concrete kunst)

2005           Organisatie tentoonstelling “Zonder Titel” (onderdeel Symposion Gorinchem 2

2012              aanbieding “Lekspiegeling” aan de commissaris van de Koningin Gelderland als actiemiddel in de strijd om het behoud van de Oostelijke uiterwaarden van Culemborg.

 

Tentoonstellingen:

Door de jaren heen op diverse plaatsen in Nederland, Duitsland, Engeland, België, Italië, Oostenrijk, Polen.

Belangrijk in de beginjaren Galerie Ina Broerse (Amsterdam, Laren)

Later Galerie Conny van Kasteel (Egmond aan zee)

 

Werk in bezit van o.a.:

AHOLD-Zaandam; Rijkswegenbouwlaboratorium-Delft; Bos Kalis Westminster- Sliedrecht; UNETO- den Haag; Gemeente Den Haag; Gemeente Heerhugowaard; Stedelijk Museum Alkmaar; Triversum- Alkmaar; Museum Mondriaanhuis- Amersfoort; Koninklijke bibliotheek- Den Haag; Museum Westreenianum-Den Haag: Weeshuismuseum-Culemborg; VvE  “de  kapel” – Culemborg; particulieren.

 

Uitgaven: boeken, mappen, cassettes:

1994 “nabeeld”; cassette .  Zeefdrukken als nabeeld van een  Marokko reis, toegevoegd een gedicht van de Touarecdichter Hawad

1995 “blauw-rood-geel” ; mapje. Zeefdrukken

1995 “zand-rode aarde- nacht”; mapje. Zeefdrukken

1996 “noemer 11” - prent en poëzie; mapje. Uitgave Grafisch atelier Alkmaar. Zeefdruk gecombineerd met een gedicht van José Sanchez.

1997  ”wachtend de tijd”; boekje zeefdruk + gedichten  over Rome    

2011  “lekspiegeling” ;  leperello. Vestigt de aandacht te vestigen op de oostelijke uiterwaarden van Culemborg die verloren dreigen te gaan door plannen om buitendijks huizen te gaan  bouwen

2017  ‘rest en herinnering’;  boek. Fotoproject over de sloop van een z.g. wederopbouwwijk in Culemborg

2018 “Oeverslib” ; boek.  Foto’s en tekst  over het lage water en de uitgedroogde uiterwaarden bij Culemborg

2020 “’buitendijks-binnendijks”; boek. Foto’s  van het landschap aan de oostzijde van Culemborg.

2020 “winterakkers”; boek. Foto’s van de  akkers ten oosten van Culemborg.

 

Schriftelijke  bijdrage aan:

“Tussen ratio en intuïtie – reacties op abstracte kunst”( uitgave stichting Yellow Fellow 2008) met het  artikel  “Is wat ik zie inderdaad wat ik zie? Is één plus één wel twee?”  .

 

Publicaties:

“parade”, actuele kunst uit Gorinchem 2004

“zie de mens”, het mensbeeld in de kunst van de 21e eeuw, 2004

Over de Grens” , actuele beeldende kunst uit Gorinchem 2006

ein jahr 31 positionen 30 räume 2008-2009“ , Museum Modern Art Hünfeld.

Breedbeeld”, 50 jaar geometrische kunst,  2010; Museum Van Lien.

Artikelen:

28-06-1977  Noordholland Post. “Ik maak schilderijen van stof”. (Harm Visser)

08-1977        Bijvoorbeeld -1977-3, “Go de Graaf applicaties”. ( Renée Boffin )

1979          Bijvoorbeeld-1979-1,  “realisme in textiel”.  ( Renée Boffin )

04-04-1979 ,Noordholland Post. “werkgroep exposities Heeerhugowaard

04-04-1979, Noordhollands dagblad. “  ‘Vinger’-wandkleden bereiken essentie in werk Go de Graaf” (Kees de Bakker).

28-09-1982, Alkmaarse Courant. “Go de Graaf: Kijken en verwonderen” (Eric Beets)

19-02-1985, Alkmaarse Courant. “Het niemandsland van de abstractie” (Eric Beets)

28-04-1990, Noordhollands dagblad. Älkmaarse cultuurprijs naar Grafisch Atelier”(Peter Dicker)

17-03-1995, Noordhollands dagblad. “Kunstenaars al twintig jaar onder dak bij grafisch Atelier”

04-1995 artikel door Jan Barendse: Grafiek biënnale alkmaar 1995,” Nieuwe vijftigers”.

20-02-1997 , de Gelderlander. “Een angstig  ruimteaapje en de kop van een plastic pitbull”. (Martin Pieterse)

06-03 -1998. Noordhollands dagblad.  “wachtend de tijd” “ bundel Go de Graaf “           

08-2000 , Gelders Dagblad,. Öp het oog:  Marialust. (Thom Stronk)

17-08-2001 Alkmaarsche courant/Noordhollands dagblad. “Geometrische vormen leiden tot poëtische kunst”. (Monique Groot)

17-07-2002, Utrechts dagblad-Amersfoortse Courant, “stoelendans rond Mondriaan” ( Thea Figee)

Juni 2002, Mondriaanhuis – museumbrief, “stoelendans rond Mondriaan”

19-09-2002, de Gelderlander, “Holland constructief”. (Antonie den Ridder)

20-11-2002 Gorcumse Courant, “geometrische emoties” Piet Augustein.

29-01-2003 Gorcumse Courant.  “De schoonheid van de  abstractie”. (Piet Augustijn)

16-07-2003 Contact.” Ëxpositie 22 in galerie Conny van Kasteel”.

18-12-2003, de Gelderlander.. “Het begint waar de zon opkomt achter de zwarte vlekken”.  

31-12-2003, Gorcumse Courant, “tentoonstelling  ‘Contrasten’  in het stadhuis. (Piet augustijn)

07-12-2011, Rivierenland. “Een fotoboek uit liefde voor de rivier”.  (Margriet Hunfeld).

14-12-2011, Culemborgse Courant. “Cornielje blij met boek De Graaf

05-11-2014, Gorcumse Courant.  Go de Graaf even terug”

12-10-2016  Culemborgse Courant. “ De dijk, waterkering, icoon in het landschap”

19-04-2017, Culemborgse Courant. “tentoonstelling over herinrichting wijk  ‘Achter de  Poort’.

26-04-2017, Culemborgse Courant. “opening ‘Wat rest is herinnering’ ”.